Login: Hasło:
 Pomoc
  • 148 071 godzin monitorowania zmian
wróć do listy [20 z 4216]

Usługę licencji można rozliczyć jednorazowo

Obowiązek podatkowy w VAT od licencji na oprogramowanie komputerowe, za którą jest pobierana jednorazowa opłata, powstaje z chwilą wykonania usługi, czyli wdrożenia aplikacji u klienta – orzekł NSA w wyroku z 5 września 2017 r., sygn. akt I FSK 2319/15.

Zobacz inne wyroki NSA>>>

Sprawa dotyczyła spółki udzielającej licencji na korzystanie z oprogramowania wspierającego procesy biznesowe w działach personalnych. Klienci kupują dostęp do aplikacji, a w praktyce licencję do korzystania z niej przez określoną liczbę użytkowników.

Wdrożenie i udostępnienie aplikacji trwa średnio 2–3 tygodnie, a klient korzysta z licencji przez czas określony (zwykle 12 miesięcy) lub nieokreślony.

Spółka wystawia fakturę sprzedaży w dniu zakończenia prac konfiguracyjnych i przygotowania aplikacji do korzystania przez klienta (lub w ciągu kilku kolejnych dni).

Wykazana na fakturze data wykonania usługi jest datą zakończenia prac konfiguracyjnych.

Spółka podkreśliła, że zapłata za licencje następuje po wdrożeniu i udostępnieniu aplikacji. Terminy płatności zależą od umowy z klientem i wynoszą od 3 do nawet 90 dni, licząc od dnia wystawienia faktury.

Spółka uważała zatem, że usługa zostaje wykonana w momencie zakończenia prac konfiguracyjnych i udostępnienia aplikacji klientowi, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach był natomiast zdania, że spółka świadczy usługi o charakterze ciągłym. Argumentował, że usługa licencyjna polega na udzieleniu prawa do korzystania z programu komputerowego (aplikacji) przez określony czas.

Uznał zatem, że spółka otrzymuje całą zapłatę jeszcze przed wykonaniem usługi, bo momentem jej wykonania jest dzień zakończenia umowy. W umowach zawartych przez spółkę na czas określony miałby to być ostatni dzień trwania umowy, natomiast w umowach na czas nieokreślony termin zakończenia usługi byłby nieznany.

Organ stwierdził więc, że skoro płatność jest jedna (po zawarciu umowy, ale przed wykonaniem usługi), a momentem wykonania usługi jest dzień zakończenia umowy, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty, zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT.

WSA w Krakowie zgodził się ze spółką. Wyjaśnił, że w przypadku usług udzielania licencji obowiązek podatkowy powstaje co do zasady z chwilą wykonania usługi. Jeśli jednak przed jej świadczeniem zostanie uiszczona całość lub część należnej zapłaty, to z tą chwilą powstanie obowiązek podatkowy (w części odnoszącej się do otrzymanej kwoty).

Sąd podkreślił, iż spółka wyraźnie wskazała, że płatność nie nastąpi przed wykonaniem usługi, tylko po jej zakończeniu. A zatem obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, wynikających z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT – orzekł WSA.

Stanowisko to podzielił Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Roman Wiatrowski wyjaśnił, że w świetle opisanego stanu faktycznego działalność spółki kończy się na udzieleniu licencji i zakończeniu prac wdrożeniowych aplikacji. Spółka nie wykonuje dodatkowych czynności po wdrożeniu aplikacji. A zatem sprzedaż licencji nie będzie usługą ciągłą, tylko jednorazową.

– Nie możemy więc powiedzieć, że płatność następuje przed wykonaniem usługi – powiedział sędzia Wiatrowski. ⒸⓅ

Łukasz Zalewski

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00