Login: Hasło:
 Pomoc
  • 148 071 godzin monitorowania zmian
wróć do listy [17 z 4216]

Brak zarejestrowania spółki to jeszcze nie powód niepobrania daniny

Notariusz, który sporządza umowę spółki, np. komandytowej, musi pobrać PCC od wspólników – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 września 2017 r., sygn. akt II FSK 2136/15.

Zobacz porady z zakresu prawa handlowego>>>

Spór w tej sprawie toczyła z fiskusem notariusz, na którą ustawa nakłada obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Rejent miała wątpliwości, w jaki sposób ma wypełnić swoją powinność, skoro zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy o PCC obowiązek podatkowy ciąży na spółce (w tym wypadku chodziło o spółkę komandytową), a ta powstaje dopiero z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 109 par. 1 kodeksu spółek handlowych).

W tej sytuacji notariusz uznała, że nie może pobrać podatku od wspólników, bo to nie oni są podatnikami. Co więcej, uważała, że nie może pobrać podatku już po zawarciu umowy spółki i jej zarejestrowaniu, bo dokonanie czynności cywilnoprawnej wymaga wcześniejszej zapłaty PCC.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził jednak, że obowiązek podatkowy powstaje już w chwili dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli w tym wypadku – w momencie zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego. Nie jest więc uzależniony od wpisania spółki do sądowego rejestru. Dodał, że skoro obowiązek podatkowy spoczywa na spółce, to w dniu podpisania jej umowy przed notariuszem podatek powinni pokryć wspólnicy. Na potwierdzenie powołał art. 109 par. 2 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym osoby działające w imieniu spółki po jej zawiązaniu, a przed jej wpisem do rejestru, odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

Notariusz nadal miała co do tego wątpliwości i złożyła skargę do WSA w Szczecinie. Sąd przyznał jednak rację fiskusowi. Orzekł, że rejent powinna wyegzekwować podatek od osób działających w imieniu zakładanej spółki.

Tego samego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Jacek Brolik wyjaśnił, że koncepcja zaproponowana przez notariusz prowadziłaby do tego, iż w praktyce ogóle nie mogłyby być stosowane przepisy dotyczące opodatkowania czynności polegającej na zawarciu umowy spółki osobowej. ⒸⓅ

Patrycja Dudek

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00