Login: Hasło:
 Pomoc
  • 148 071 godzin monitorowania zmian
wróć do listy [7 z 1286]

Porada aktualna do 2017-08-31

Czy można zwolnić nauczyciela z powodu likwidacji oddziału, jeśli szkoła dysponuje godzinami, które może realizować zwalniany nauczyciel

W szkole podstawowej od września nie utworzono kl. I z powodu braku uczniów. Liczba godzin, jakimi dysponowała szkoła pozwalała pozostawić zatrudnienie wśród nauczycieli pełnozatrudnionych na poziomie poprzedniego roku szkolnego. W pierwszej wersji projektu arkusza organizacji szkoły dyrektor wykazał 24 godziny ponadwymiarowe. Organ prowadzący znając liczbę godzin w szkole oraz kwalifikacje nauczycieli w niej uczących, stanął na stanowisku, że dyrektor powinien tak przydzielić godziny, aby nie dopuścić do ograniczenia zatrudnienia lub do zwolnienia nauczyciela. Dyrektor szkoły przygotował jednak arkusz, w którym znacząco ograniczył etat jednemu z nauczycieli, na co nauczyciel nie wyraził zgody, co skutkowało zwolnieniem nauczyciela. Sprawa trafiła do sądu i obecnie toczy się postępowanie o uznanie

(...)


Treści dostępne dla zalogowanych użytkowników Nie masz dostępu do tego produktu Zamawiam dostęp

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00