Login: Hasło:
 Pomoc
  • 150 205 godzin monitorowania zmian
Katalogi wiedzy » Zamówienia publiczne » artykuły
wróć do listy [7 z 425]

Artykuł aktualny na dzień 19-02-2018

Kiedy i komu należy udostępnić SIWZ

Udostępnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest czynnością prawną powodującą powstanie zobowiązania po stronie zamawiającego. Jest on wówczas związany swoim oświadczeniem woli co do warunków prowadzenia postępowania i kształtu zobowiązania wykonawcy. Sposób udostępnienia oraz zakres podmiotów, którym udostępnia się specyfikację, zależy przede wszystkim od wybranego przez zamawiającego trybu udzielania zamówienia publicznego.

(...)


www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2018 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00