Wskaźniki i stawki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Emerytury i renty
Drukuj
Obowiązuje: od 2014-03-01 do 2015-02-28
Podstawa prawna:

Renta socjalna

Okres obowiązywania

Kwota brutto renty socjalnej

www.zus.pl

Od 1 marca 2014 r.

renta przyznana po raz pierwszy (84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy)

709,34 zł


Renta socjalna - maksymalna kwota przychodu

Prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych.

Okres obowiązywania

Kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Podstawa prawna

1.06.2014-31.08.2014 2.726,80 zł M.P. z 2014 r., poz. 370
1.03.2014-31.05.2014 2.676,40 zł
M.P. z 2014 r., poz. 160
1.12.2013-28.02.2014
2.556,20 zł
M.P. z 2013 r., poz. 959
1.09.2013-30.11.2013 2.528,80 zł
M.P. z 2013 r., poz. 676
1.06.2013-31.08.2013 2.618,10 zł M.P. z 2013 r., poz. 430

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 982 z późn. zm.).

wartości archiwalne:

 
Źródło: INFORLEX.PL Pomoc Społeczna publikacja z serii INFORLEX
Copyright © 2014 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2014 INFOR PL S.A.